PlanteCenter Fyns logo

Æblets historie

Af Stig Pedersen (opdateret )

Oldtidens æbler

Æbletræet tilhører rosenfamilien. Vildt i naturen i Danmark har der vokset skovæbler, på tornede træer, siden stenalderen. Disse vilde æbler var ikke bare svære at komme til på grund af torne, de var også sure og bitre i smagen, og har næppe spillet den store rolle i menneskers kost. Disse æbler blev kaldt ‘Abild’. Kerner fra vildtvoksende æbletræer er fundet i gamle grave fra stenalderen og bronzealderen. På den måde, kan vi med sikkerhed vide, at vilde æbler har vokset i Danmark i disse perioder.

Det botaniske navn, for de æbler vi i dag vil kalde almindelige æbler, er ‘Malus domestica’. Disse typer af æbler er genetisk beslægtet med vild æbler fra Kasakhstan, kaldet ‘Malus Sieversii’, eller sødæbler. Historien om, hvordan sødæbler kom til Danmark, strækker sig over mange tusind år.

Senest i år 3666 f.kr. Vides det med sikkerhed, at de første sødæbler har fundet vej til Europa. Der er nemlig fundet spor af ‘Malus Sieversii’ i en udgravning i Norditalien.

Fra adskillige skriftlige kilder ved vi, at romere og grækere i antikken yndede, at dyrke æbler. 

Fra omkring år 2500 f.kr. Findes der en del skrifter og relieffer, der peger i retning af at sumererne i Mesopotamien allerede havde fundet ud af metoder til, at opformere æbletræer. Tilsyneladende ved hjælp af rodstiklinger og podning. En del af disse relieffer kan i dag ses på Louvre i Paris og på British Museum i London. En af de særlige skatte, man har fundet fra denne periode, er dronning PuAbi’s hovedbeklædning. Det særlige ved denne smukt forarbejdede og detaljerede tiara er, at den er udsmykket med vedhæng, der blandt andet viser æbler og æbleblade. Man ved også, at æbler med sikkerhed har været en udbredt fødevare i Mesopotamien.

Den Egyptiske farao Ramses den anden befalede i 1200 f.kr. At der skulle dyrkes æbler i deltaet ved Nilen. 100 år senere har man fundet spor af sødæbler Irland. Hvordan de er kommet dertil, vides ikke, men med kulstof 14 test, har det vist sig, at de spor man har fundet, stammer fra perioden omkring 1100 f.kr.

Æbletræer

Æblernes rejse til Europa

I år 323 f.kr. Skrev grækeren Theophrastus om planternes formering og podning. 100 f.kr. Skriver digteren Horats om Italien, som næsten er blevet til en stor frugthave. Romerne sørgede for at udbrede æbledyrkning til det øvrige Europa. I takt med at romerriget bredte sig, bredte æblernes udbredelse også. Således er der ca 100 år e.kr.Fundet bevis for at 35 forskellige æblesorter har været dyrket i området ved Rhinen. En af de sorter, der kan spores helt tilbage til Romerriget, er sorten ‘Apistar.’

Efter romerrigets fald fortsatte dyrkningen af æbler i Nordeuropa. Det ved vi fra kilder, der viser, at der i det 13. århundrede, blev oprettet særlige æble planteskoler i England. Der er også kilder der viser, at der i år 400 e.kr. Blev sendt opfordringer til munkeordener, hvor munkene blev opfordret til at bruge tid på, at dyrke æbler, for ikke at forfalde til dovenskab og djævelskab. 

Har du undret dig over at der er nogle æblesorter man ikke kan købe som et æbletræ?

Æblernes indførelse i Danmark

Danske æbler er nogle af de allerbedste, på grund af det særlige klima, vi har her i landet. De sorter vi i dag fører i Danmark, er ikke helt som de første, der kom til landet sydfra.

I 1100 tallet indførtes sødæbler i Danmark af munke, i form af frø og podekviste.

Muligvis har der allerede vokset sødæbler i Danmark i vikingetiden i mindre omfang. Der er fundet rester af sødæbler på et vikingeskibsfund nær Oslofjorden. Det er muligt at vikingerne på deres togter til England har medbragt æbler til hjemrejsen, og at sødæblernes frø har slået rod forskellige steder i Skandinavien. Men det vides ikke med sikkerhed.

 

Fine æbler

Med reformationen forsvandt munkevæsenet i Danmark, og deres omfattende viden og erfaring med æbledyrkning forsvandt stort set også. Kongemagten sørgede herefter for, at der fortsat blev dyrket æbler i kongeriget, i det de indskrev i Danske Lov af 1683, at bønderne skulle plante ‘ymper’, dvs.podede træer. Det viste sig dog, at det ikke fungerede så godt i praksis, fordi frugttræer var svære at skaffe.

I 1696 blev den første danske frugtplanteskole anlagt på Als. Med tiden kom flere planteskoler til. De sorter, der blev importeret fra Tyskland, trivedes ikke alle så godt i det danske klima. Derfor blev der anlagt særlige planteskoler ved Fredensborg, Odense og Kiel. Herfra blev der udleveret gratis frugttræer til bønderne. De ældste danske æblesorter stammer fra omkring år 1800. Det er også i denne periode at John Livingstone medbragte æblekerner fra sødæbler til Kina. 

I Danmark var Fyn det område, hvor frugtavl først fandt fodfæste. Især på Sydfyn, hvor godsejeren på Valdemars Slot uddelte frugttræer til sine fæstebønder. I 1811 blev præsterne i Danmark opfordret til at gå forrest i at udbrede frugthaver i Danmark. Herefter fulgte en periode, hvor det blev almueskolens opgave at uddanne skolebørn i havebrug, herunder podning. I slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet blev der fra haveselskabet og landboforeninger uddelt frugttræer til folk, der levede under fattige kår. Nogle af de sorter vi kender fra denne periode, er  ‘Filippa’ og ‘Ingrid Marie’

I 1600 tallet medbragte de første kolonister stiklinger, frø og endda bistader fra England til Amerika, hvor de anlagde frugtplantager og startede frugtavl. 

 

Æbledyrkning i dag

I dag dyrkes der i omegnen af 50 millioner ton æbler årligt på verdensplan. Størstedelen produceres i dag i Kina og USA. I dag findes der mere end 7500 forskellige æblesorter. Mange af de gamle sorter dyrkes ikke kommercielt, fordi de ikke lever op til de krav, producenterne stiller. F.eks. at de skal være yderst modstandsdygtige overfor sygdomme, kunne opbevares i længere tid og være farverige, ensartede i størrelse og form.

Her kan du se det store udvalg vi har af æbletræer.

Tilmeld dig PlanteCenter Fyns nyhedsbrev