PlanteCenter Fyns logo

Plantning og pleje af Færdighæk

Af Stig Pedersen (opdateret )

Færdighæk

Færdighæk er et populært valg og med god grund. Som navner siger modtager du planter, der allerede har den tætte vækst man får fra en "færdig hæk". Det findes flere typer af færdighæk. Det der er typisk for de mest populære valg er hvor flot de står med deres grønne blade eller at de beholder deres blade om vinteren. Du kan læse mere om Færdighæk her.

Pasning og pleje af færdighæk

For at opnå et godt resultat med din nye færdighæk, er det vigtigt at du er velforberedt, sætter dig godt ind i, hvordan du passer den bedst muligt.

Forberedelse, inden du modtager din færdighæk

Din nye færdighæk fra NemHæk skal helst være i jorden senest tre døgn efter levering. På den måde får du det bedst mulige resultat, fordi du undgår udtørring, skader og utilsigtede påvirkninger. Inden din nye færdige hæk ankommer til din adresse, er der derfor nogle ting du skal have gjort klar, så du nemt kan overholde tidsplanen.

Det første du skal gøre er, at grave den plante-rende, du ønsker at plante hækken i. Jorden skal være løs og let gennemtrængelig. Er den det, laver du en 20 cm bred og 12-15 cm dyb rende. Bunden af renden skal løsnes, for at opnå gode dræningsforhold og ventilation.

Er jorden meget hård, der hvor du vil sætte din nye hæk, skal du, for at give hækken gode vækstbetingelser, løsne jorden mindst 50 cm ned.

Er jorden af mindre god kvalitet, der hvor du planlægger at sætte den nye hæk, kan du med fordel købe spagnum. Der er to metoder, hvorved du kan berige jorden med spagnum. Du kan enten købe spagnum, som du derefter blander sammen med den opgravede jord, inden du dækker planternes jordklump til. Eller du kan også vælge at dække størstedelen med spagnum og toppe/lukke med et lag af den opgravede muldjord, i en tykkelse af 5 cm. Du behøver ikke købe den type spagnum, som er tilsat gødning. Grunden til at det er bedst at lukke af med den jord du har gravet op af renden, er at du på den måde reducerer fordampningen omkring den nye hæk.

Kompost hentet på genbrugsstationer bør ikke anvendes omkring rødderne. Det kan være skadeligt for din færdighæk og svide rødderne, fordi indholdet af næringsstoffer ikke er tilpasset.

Færdighæk i prima kvalitet

Sådan planter du færdighæk 

Det er en god ide at sætte planterne op foran renden, for at danne sig et forhåndsindtryk, og flytte rundt på planterne, til du opnår det mest harmoniske udtryk. Inden du bestemmer dig for hvilke planter der skal stå ved siden af hinanden, er det altså godt, at se lidt nærmere på, hvordan planternes forskellige gren-sætninger er placeret, og hvordan de bedst kombineres med de planter du sætter ved siden af. Du kan således få sat dine hækplanter, så de tilsammen danner en flot sammenhængende hæk-flade.

Færdighæk har jord omkring rødderne og færdighæk fra Nemhæk går skridtet videre. Her kommer hækken i elementer på én meter med 3 hækplanter i en fælles flad rodklump med fiberdug. Når du modtager færdighækken er fiberdugen åbnet i bunden og klar til plantning. Hvert element vejer under 20 kg. og er meget nemt at håndtere. Du får således automatisk plantet 3 planter pr. meter, hvilket giver en tæt hæk med dette førsteklasses produkt.

Planter du hæk langs fortov, skal du grave din rende 30-50 cm fra skel. Når du sætter dine planter i jorden og dækker til, skal planternes jordklump være dækket af 2 cm jord.

Vanding når du planter din nye færdigHæk

I vintermånederne er det ikke nødvendigt at vande, når du planter. På andre tidspunkter af året, er vanding meget vigtigt for planternes trivsel og vækst. Især den første måned og den første sæson, skal du gøre være opmærksom på at planterne får tilstrækkeligt med vand, og ikke tørrer ud.

En god måde at gøre det på, er ved at placere dine planter i renden, fylde en tredjedel af hullet op med jord, og resten med vand. Efter vandet er trukket ned i jorden, kan du fylde resten af renden op med jord og lukke af. Når du har lukket af med et lag af den opgravede jord, og stampet let omkring planten, skal du vande endnu engang. Ved at benytte denne metode, sørger du både for, at jorden omkring jordklumpen falder godt på plads, og at din nye hæk får en god start uden udtørring.

Vandkande

Vanding den første tid efter plantning af færdighæk

Er det tørt om foråret i knopskydnings-perioden de første to år efter du har plantet hækken, skal du vande rigeligt. Det er vigtigt for hækkens mulighed for at sætte nye skud. Ligeledes om sommeren, i tørre perioder, anbefales du at vande. En eller to gange om ugen skal du beregne op mod 12 liter vand pr plante. Det er vigtigt at vandingen IKKE FOREGÅR DAGLIGT, fordi det vil gøre luftskiftet svært for planten. Er din hæk omgivet af meget fugtig jord konstant, trives rødderne ikke. Ved køb af færdighæk fra Nemhæk følger der siveslange med plus koblinger til at sætte siveslangen på din vandslange.

Siveslangen placeres langs hækken, og fungerer ved at dryppe, så vandet ikke løber af, men optages i jorden stille og roligt. 2-3 timer om aftenen med en siveslange, vil betyde at minimal mængde af vand fordamper, og at planterne får maksimal mængde af vand, der når ned til rødderne.

Støtte af nyplantet færdighæk

Det første år skal din færdighæk støttes af stolper. Disse medfølger selvfølgelig også når du køber færdighæk hos PlanteCenter Fyn. Sæt en pæl for hvert 1 meters element du planter. Sæt den medfølgende tråd stramt mellem stolperne, på begge sider af hækken, cirka 90 cm. over jorden.

Studsning af nyplantet færdighæk

Som en sidste finish på din nyplantede hæk, kan du studse den efter behov hvis der er kommet en vildfaren gren under transporten. Det er dog ikke sikkert at det overhovedet er nødvendigt.

Pleje og pasning af den nye færdighæk

Efter du har plantet din færdighæk, er det vigtigt, at du fortsætter med at passe den godt. Ligesom du ville gøre, med andre nyligt satte planter. Du behøver ikke særlig ekspertise, men det er vigtigt at du er opmærksom på, hvordan du vander, gøder, luger og klipper din hæk korrekt. Således sikrer du optimal vækst.

Lugning omkring din færdighæk

En halv meter rundt om hver plante, skal du sørge for at fjerne ukrudt, så din nye hæk har gode betingelser for at etablere sig. Du skal altså jævnligt luge på begge sider af din nye hæk.

Færdighæk med blomster og bær

En halv meter rundt om hver plante, skal du sørge for at fjerne ukrudt, så din nye hæk har gode betingelser for at etablere sig. Du skal altså jævnligt luge på begge sider af din nye hæk.

Gødning af din færdighæk

To gange om året, i slutningen af april og ved midsommer, skal du gøde din færdighæk. Kunstgødning af typen NPK 14-3-15 80 gram rækker til 4 meter hæk. Det svarer ca. til en håndfuld. Det er vigtigt at gødningen bliver spredt ud omkring planterne og ikke ligger i en klump.

Hvis du vil vide mere om Færdighæk kan du klikke her.

Vandkande

Tilmeld dig PlanteCenter Fyns nyhedsbrev