👉 Lige nu ... Gode tilbud på frugttræer og buske. Tryk her, og se mere. 👈

PlanteCenter Fyns logo

Lidt om biodiversitet, og det at være vild med vilje

Af Stig Pedersen (opdateret )

Pas godt på biodiversiteten med etablering af bede med blomster

Elsker du også naturen? Så vil du måske også gerne gøre det, du kan for at hjælpe den. I den vilde natur er biodiversiteten truet, men vi kan alle sammen være med til at skubbe tingere i den rigtige retning, hvis vi er villige til at gøre lidt. Hvis du gerne vil bidrage til en god og sund biodiversitet, så kan du f.eks. begynde at så plantefrø og skabe en blomsterhave, der giver liv og næring til naturens organismer.

Hvad er biodiversitet?

Biodiversitet omhandler mangfoldighed i naturen. Det er altså et begreb, der dækker over, hvor mange forskellige dyrearter og plantearter vi har i naturen. Biodiversitet kaldes også den biologiske mangfoldighed, og det omhandler alle mulige slags levende organismer i naturen, lige fra frøer til fisk til insekter, men også svampe og bakterier.

Det er f.eks. helt naturligt, at der lever en masse forskellige arter i en sø. Heri er der både bakterier, svampe, fisk, vandplanter osv. Alle disse levende organismer udgør tilsammen det, man kalder et økosystem. Det, der kendetegner et økosystem, er, at det kan overleve med bare det, det har inden for systemet. Arterne har altså mulighed for overlevelse på grund af hinandens eksistens. Hvis der forsvinder bare én art, kan hele økosystemet være i fare. Den primære konsekvens af dårlige biodiversitet er naturligvis tabet af forskellige arter. Men det kan faktisk også have nogle konsekvenser, vi har nemmere ved at mærke. Begrebet biodiversitet dækker over en række af arter, økosystemer og gener. Alle tre elementer er med til at give os medicin og fødevarer - og ren vand og luft.

Blomster

Biodiversitet: Økosystem, arter og gener

Der er som sagt tre elementer, der har betydning for vores biodiversitet. Lad os se lidt nærmere på dem, så vi har en bedre forståelse for, hvad biodiversitet faktisk betyder.

Økosystemer

Det første vi skal kigge på, er økosystemer.

Et økosystem er udgjort af en række levende organismer og deres fysiske omgivelser. De levende organismer kan alle overleve gennem dynamiske vekselvirkninger mellem de levende og ikke-levende elementer. Der kan være større og mindre økosystemer.

Arter

Når man taler om arter, kan det måske være svært helt at forstå, hvad ordet præcist dækker over. Arter kan betegnes som en flok af individer, der har mulighed for at forplante sig. Det er altså arter, der selv kan sørge for at reproducere. Når et økosystem ændres, så skal arterne tilpasse sig, så de kan overleve i de nye forhold.

Nogle arter kan kun leve i helt bestemte forhold, og det er derfor, der er en masse, der dør, når et økosystem ændrer sig. Når en art bliver truet i en bestemt grad, så kommer det på rødlisten. Rødlisten er et register over de arter, heriblandt både dyre- svampe- og plantearter, der er i risiko for at forsvinde helt fra den danske natur.

Gener

Gener og genressourcer omhandler de forudsætninger, arter har for at kunne tilpasse sig et bestemt miljø og overleve heri. Hvis en art har en stor genetisk variation, så har arten også bedre forudsætning for at kunne tilpasse sig et ændret klima. Det er altså arterne genressourcer samt det miljø, de udsættes for, der er med til at bestemme, hvilke arter der overlever i Danmark. Arter der ikke har mange individer samt lever i isolerede bestande, har dårlige forhold til at blive genressourcestærke.

Forhold som disse kan nemlig medføre indavl som i sidste ende kan medføre udryddelse af arten.

Plant frø, og hjælp naturen med til en bedre biodiversitet

Biodiversitet er et komplekst emne, som kræver sin forklaring. Men heldigvis er det ikke særligt svært at finde ud af, hvordan man kan gøre en positiv forskel og være med til at skabe en mere mangfoldig natur i Danmark. Når du planter frø, så er du med til at skabe liv, der sikrer mere liv i naturen - det er derfor en dobbeltvirkende effekt, som er ren positiv. Der er noget smukt i, at man kan være med til at give naturen en bedre strømning, og det er samtidig skønt at have en have, der blomstrer med liv og glæde. Når vi er mange, der gør lidt, så har det en stor effekt. At plante frø sikrer et mere varieret dyreliv og sørger samtidig for, at blomster bliver bestøvede, så de får de bedste vilkår for at have en sund vækst.

Du kan også hjælpe arterne med at skabe bedre levevilkår, fordi du er med til at danne bosteder, hvor de har mulighed for at leve. Der er mange insekter, der f.eks. bor i jord eller ved planter, og disse skaber du et godt miljø for. Det sikrer en bedre biodiversitet, og du har herigennem en enestående chance for at gøre noget godt for naturen og alle dens organismer. Det er så simpelt at plante et frø for dig, men for andre væsener kan det betyde, at de får et hjem eller har mulighed for næring, der sikrer deres overlevelse. Vi kan alle sammen gøre lidt, der er med til at skubbe tingene i en mere positiv retning, så naturen blomstrer, og din have stråler. Når du køber blomsterfrø til haven, så får både du og naturen det bedre, for naturen får mere liv, og du får muligheden for at pryde din have med en smuk blomster have.

Blomsterfrø i hånden

De mange glæder ved en blomsterne have

Der er mange glæder ved at have en blomstrene have, som ikke kun er til fordel til biodiversiteten - men også dig. En have uden blomsterliv kan være en trist have at træde ind i. Du har mulighed for at få mere liv i haven ved at så en masse plantefrø og følge udviklingen, mens din have udvikler sig med fortsat mere duft og farve. Her får du samtidig muligheden for at kunne plukke en smuk buket blomster, som du kan pryde dit hjem med, så du tilmed får mere farve og liv inde i huset. Når man anretter en blomsterhave med vilde blomster, vil der også automatisk komme et mere varieret fugleliv, som det kan være spændende at observere. Har du børn og børnebørn, så kan disse følge med i dyrelivet og opleve, hvordan naturen har mulighed for at udvikle sig og skabe en bedre biodiversitet.

Børn elsker at lære og observere, og du kan være med til at lære dem om naturens gang. Børn vil også hellere lege i have, der er indbydende, og børn har godt af at være i naturen og lære af den. Du giver samtidig bierne god mulighed for et godt miljø i din have, når du sår frø, og planter træer og buske. Bierne kan nemlig hjælpe med at bestøve blomster og frugttræer, så du hjælper med at holde naturen og dens økosystemer i gang. Hvis man kan lide at bruge sin have, og hvis man er vild med vilje, så er der altså gode muligheder for at gøre sin have smuk og indbydende, samtidig med at man hjælper de forskellige arter.

En have uden beplantning kan hurtigt blive kedelig. Der er noget hyggeligt ved at gå og hygge om sine planter og sørge for, at de har det godt. Det skaber glæde, når man oplever, hvordan et lille frø man har plantet, kan vokse sig stort og blive til noget smukt, der både hjælper naturen og giver dig en indbydende og lækker have fyldt med liv og sund vækst, der både er til gavn for arter og planter.

Så let sår du dine blomsterfrø

Smuk Blomsterbuket i vase

Giv liv til naturen - giv næring og levesteder

Det handler om at have viljen til gerne at ville være med til at skubbe alting i den rigtige retning. Så hvis du er vild med vilje - så vil du også være vild med at hjælpe naturen og biodiversiteten. Det handler helt basalt om, at du skal til at sørge for at bruge nogle flere planter og skaffe arterne noget at bo i og noget, de kan få næring af. Du kan f.eks. gøre dette gennem en etablering af blomsterhave, som du lader være vild med vilje. Der er også mange fordele ved en blomsterhave - både for mennesker og dyr. Dyrene får bedre mulighed for overlevelse, og du får noget pænt at se på. Naturen og dyrelivet får fremgang, hvis du hjælper med at skabe næring og liv. Så hvis du gerne vil være med til at skabe grobund for en god og sund natur i Danmark, så skal du sørge for etablering af blomster have til insekter, så de har et godt miljø at leve i.

Der er mange blomsterfrø, du kan så, som er med til at gøre en forskel for biodiversiteten i Danmark. Du kan være med til at skabe liv, så mere liv kan overleve.

Tilmeld dig PlanteCenter Fyns nyhedsbrev

Skab gode muligheder for insekter i det omfang, du kan

Den allerstørste grund til, at der er arter, der går tabt, er mangel på levesteder for de forskellige arter. Hvis du bor i byen, så er du et sted, hvor det endnu sværere for arter at overleve, fordi der er mindre vild natur. Her kan du hjælpe ved at lave en blomster-have med plantefrø. Byerne i Danmark udgør omkring 25% af alt areal, så dette er altså virkelig et sted, hvor vi kan gøre noget godt for biodiversiteten.

Hvis du gerne vil hjælpe arterne, så kan du altså hjælpe dem ved at skabe flere egnede levesteder, hvor arterne har en mulighed for at kunne leve, samtidig med at du kan opleve glæden ved blomster. Du kan f.eks. sørge for at anskaffe dig en masse plantefrø, som du sår i haven eller på altanen. Der er mange mennesker i byen, der er så heldige, at de er udstyret med en altan - her kan du sørge for etablering af blomsterbede til sommerfugle, så du både får et smukt dyreliv og observere og giver sommerfuglene mulighed for at få nektar. Sommerfuglene har brug for, at der er blomster på din altan - og det har andre insekter også. Dine blomster hjælper mange små væsener, så du er med til at skabe et godt flow i naturen. Her har man rig mulighed for at hjælpe de forskellige arter – og en at have en lille have eller altan, der er vild med vilje, er bedre end ingenting.

Læs mere om blomster til insekter og sommerfugle.

Bi på jagt efter nekta

Etablering af forskellige blomsterbede

Som vi allerede ved fra lektionen om økosystemer, så er der mange arter, der er afhængige af hinanden for overlevelse. Hvis du derfor er med til at skabe egnede levesteder for nogle arter, så kan det betyde, at du er med til at sikre overlevelsen for en række af andre arter.

Hvis du f.eks. får flere vilde bier i haven, fordi du har sørget for etablering af blomsterbede til vilde bier, så sørger du for, at blomsterne kan blive bestøvede, og det sikrer at dyr som pindsvind, flagermus og fugle har noget at leve af. Blomster til insekter og blomster til sommerfugle kan altså have en stor betydning for andre dyr.

Du kan også hjælpe biodiversiteten gennem etablering af blomsterbede til svirrefluer - der er masser af insekter, der kan have brug for din hjælp. Jo mere have du har, som er vild med vilje, jo bedre vilkår er der for biodiversitet mv.

Du kan altså hjælpe biodiversiteten ved at så flere blomsterfrø i haven eller på altanen. Det kan også være gavnligt for biodiversiteten, hvis du har mulighed for at efterlade et hjørne af haven til sig selv, eller hvis du lader en bunke grene ligge i haven. Dette kan alt sammen være med til at skabe egnede levesteder for arter, som er med til at bevare biodiversiteten.

Hvis du f.eks. sørger for at have etablering af blomsterbede til bier, så kan du være med til sikre, at en humlebi overlever. Denne flyver nemlig rundt og leder efter føde, den får fra blomster, og finder den ikke noget i tide - så dør den. De døde grene, du kan placere i haven, kan være godt bosted for mange biller og insekter, så det er derfor, de kan hjælpe med at bevare biodiversiteten. Det hele handler om viljen til at ville hjælpe biodiversiteten – og heriblandt have mere have eller flere planter, der er vild med vilje.

Blomstebed i haven

Se PlanteCenter Fyns blomsterfrø her

Tilmeld dig PlanteCenter Fyns nyhedsbrev