PlanteCenter Fyns logo

Bladlus - forebyggelse og bekæmpelse

Af Stig Pedersen (opdateret )

Inden du går i gang

Inden du begynder, at bekæmpe bladlus i stor stil, er det godt at overveje, hvorfor du ønsker at bekæmpe bladlusene. De er nemlig umulige helt at undgå, da de indgår naturligt i havens økosystem. Bladlus er små skadedyr, der kan virke generende for deres værtsplante, men de er ikke livsfarlige for den angrebne plante. Ofte forsvinder de af sig selv, i løbet af nogle uger.

Den honningdug, som bladlusene udskiller hæmmer fotosyntesen i deres værtsplante, og det belaster naturligvis planten. Samtidig danner honningduggen en fedtet overflade. Denne fedtede overflade kan i nogle tilfælde forårsage angreb af svamp, og dermed volde skade.

Bladlus på arbejde

Er der tale om frugtbuske eller frugttræer, kan bladlusene være til gene for blomstringen, og dermed forringe frugtsætningen. Måske ønsker du derfor at bekæmpe deres tilstedeværelse.

Det kan også være, at dine rosenbuske eller stauder er hårdt plagede af bladlus, og at du ønsker at bekæmpe deres formering, for at bibeholde et sundt, smukt blomstrende bed.

Vælger du at bekæmpe det angrebne område, skal du dog være opmærksom på at bekæmpelse påvirker biodiversiteten i haven. Fjerner vi alle bladlus, vil bestanden af bladlusenes naturlige fjender også reduceres.

Hvordan får man bladlus væk

Der findes flere metoder til at fjerne bladlus med. Finder du en enkelt, eller enkelte bladlus på en af dine yndlingsplanter i haven, er det letteste blot at klemme bladlusene ihjel mellem fingrene. På den måde stopper du hurtigt og effektivt deres mulighed for at formere sig. Er der tale om et mere omfattende område dækket af bladlus, er denne metode nok for tidskrævende. I stedet for kan du spule den angrebne stængel eller de angrebne blade med haveslangen, til bladlusene slipper og falder af. Når du spuler planterne med vand vil bladlusene havne i bunden af bedet eller under den angrebne plante, hvor de let kan blive til bytte for rovinsekter, mejser og musvitter. Du skal forvente at gentage behandlingen nogle gange, da det er umuligt at ramme alle bladlusene og enkelte bladlus vil kunne finde vej tilbage. Denne behandling er giftfri, og derfor en ganske skånsom måde, at bekæmpe bladlus med. Samtidig "fodre" du alle de nyttedyr der er i haven, med et let måltid.

Vandslange med tryk på

Middel mod bladlus

Jo hurtigere du opdager et bladlusangreb, og påbegynder bekæmpelse, desto hurtigere slipper du af med bladlusene. Der findes flere råd og kure mod bladlus. En velkendt og velafprøvet metode er, at anvende en sæbevands-blanding, som du sprøjter med. Denne hjemmelavede insektsæbe er et ganske effektivt sprøjtemiddel mod bladlus. Det virker ved at udtørre det vokslag, bladlusene er beskyttet af. På den måde udtørrer bestanden, og kan ikke overleve.

På nettet findes der mange opskrifter på Insektsæbe. En af dem er, 25 g brun sæbe opløst i 1 liter lunkent vand. Blandingen hælder du i en i forstøverflaske og sprayer direkte på det angrebne område. Der skal sprayes både på oversiden og undersiden af blade. Denne metode virker når et angreb står på, men kan ikke anvendes som en måde forebygge bladlus på.

Klud i sæbevand

Undertiden vil du måske også høre, at Grønnsåpe, er et effektivt middel til bekæmpelse af bladlus. Grønnsåpe er norsk, og svarer nogen lunde til det, vi i Danmark kalder ‘brun sæbe'.

Biologisk bekæmpelse af bladlus

Mange har et ønske om, at behandle angrebne områder med bladlus, på en økologisk og naturlig måde. Biologisk bekæmpelse af bladlus kan ske ved, at tiltrække de naturlige fjender, bladlusene har.

Der findes mange insekter, der gerne sætter mange bladlus til livs i deres levetid. Mariehøner, galmyg, snyltehvepse, guldøjer og svirrefluer er meget effektive til at begrænse bestanden af bladlus. Gør du lidt ekstra for at tiltrække disse insekter, vil du på en naturlig måde udnytte insekternes appetit på bladlus, til din og dine planters fordel.

Mariehøne par på blad

En guldøje fortærer omkring 600 bladlus, mens en enkelt mariehøne kan spise op til 5000 bladlus i løbet af dens liv. Mejser og musvitter er også glade for smagen af bladlus. Giver du småfuglene gode opholdssteder i haven, vil de fungere som nyttedyr, der holder bestanden af bladlus nede. De fodrer nemlig også deres unger med bladlus.

Du kan også i nogen grad forebygge angreb af bladlus, ved at plante kraftigt duftende planter, som tagetes, lavendel og hvidløg. Den stærke duft fra disse, og andre planter, kan gøre det sværere for bladlusene at finde frem til den værtsplante, de ønsker, at sætte sig på. På den måde kan du aflede bladlusene, og samtidig få glæde og gavn af de duftende planter i haven.

Husråd til kur mod bladlus

Skål med bagepulver

Der findes en del husråd og kure til behandling af bladlusangreb. Bl.a. siges det, at bagepulver, chili, mælk og skummetmælk skulle have en effekt. Det vides ikke med sikkerhed, om der skulle være noget om snakken. Man kan også godt gøre sig tanker om, hvorvidt det er nødvendigt at udsætte bladlusene for unødvendig plage. Under alle omstændigheder er det et mindre indgreb i havens naturlige økosystem, at vælge bekæmpelse med nyttedyr og vand.

OBS. Det er ikke lovligt at bruge nogle former for hjemmelavede “midler” til at bekæmpe skadedyr, eller ukrudt i danske haver. Heller ikke selvom det er ufarlige ting du finder i køkkenskabet.

Frisk mælk fra kanden
Rød chili pulver

Hvad angriber bladlus

Du kan finde bladlus i mange forskellige planter, og bladlus i varierende størrelser og forskellige farver. Det skyldes, at bladlusene tilpasser sig særlige værtsplanter. Fælles for dem er dog at de er små, dråbeformede insekter, der typisk måler et par mm i længden. Der findes mere end 400 forskellige arter af bladlus i Danmark, og mere end 4000 arter på verdensplan. Derfor er det muligt, at finde bladlus mange forskellige steder. Prydplanter og frugtbuske og træer, hvor angrebene kan skade frugtsætningen, er nok de steder, hvor vi som haveejere er mest opmærksomme på at afværge bladlusenes indtog. F.eks. i rosenbedet, staudebedet, i peberfrugt-planten eller det lille nyplantede frugttræ.

Smuk Rose

Forebyggelse af bladlus

Det er ikke muligt helt at undgå bladlus. De føder nemlig levende unger hele sommeren i stort antal. Vælger du, at samarbejde med naturen, er der gode muligheder for, at begrænse de skader, voldsomme bestande af bladlus, kan forårsage.

Du kan påvirke bladlusenes livsbetingelser ved at sørge for at etablere gode leveforhold for bladlusenes naturlige fjender. Du kan skabe gemmesteder for insekter og fugle,ved at lade områder i din have, have et mere vildt og naturligt udtryk. Har du et område i din have med kvasbunker, træstubbe og nedfaldne grene og kviste, eller en brændestak, vil du give insekter som galmyg, snyltehvepse, tæger, guldøjer, mariehøner og svirrefluer en invitation til at slå sig ned i denne del af haven. Når disse rovinsekter bliver sultne, vil bladlusene være et attraktivt måltid. På den måde kan du meget let, og helt uden brug af gift, forebygge at dine planter plages af bladlus.

Du kan læse mere om Bladlusenes livscyklus og formering

Træstub i skovbunden

Du kan også forebygge skader på dine planter ved at styrke dem. Stærke og sunde planter får du ved at give dem kompost eller gødning, og sørge for de er plantet på et sted, og i en jord, hvor de trives. Planter der ikke er i trivsel er meget mere modtagelige for angreb af lus, og andre sygdomme og skadedyr. Det er også vigtig at huske at vande sine planter, især i tørre perioder, da bladlus ofte angriber tørstige planter.

Tilmeld dig PlanteCenter Fyns nyhedsbrev