Hasselurt - Asarum europaeum

Hasselurt er en fin stedsegrøn bunddække med blanke, hjerteformede blade.
Den er 10 til 15 cm høj, breder sig ved udløbere, og er lidt ved selvsåning.

Af de forskellige bunddækkeplanter er Hasselurt en af de mest skyggetolerante. Den er meget hårdfør og nøjsom.

Hasselurt breder sig ikke så hurtigt, men til gengæld dækker den meget tæt, hvilket gør det svært for ukrudt at etablere sig.

Den giver et meget flot tæppe i  forgrunden af et bed, eller ind mellem større planter.
Ofte vil man opleve at myrer flytter rundt på frø fra Hasselurt. Det betyder at man kan opleve at der pludselig dukker nye planter op andre steder i haven, dog sjældent, så det bliver ikke et problem.

Hasselurt er en flerårig, elegant og meget lidt plejekrævende stedsegrøn staude med overvintrende blade, der er nem og taknemmelig at dyrke.

Køn er den især på større overflader i samspil med andre planter der er højere, f.eks. under løvtræer, buske, i et surbundsbed eller stenbed

I april-maj måned blomstrer hasselurten med klokkeformede blomster, der er brune på ydersiden og rødbrune indvendigt. Blomsterne er næsten uanselige og skjuler sig under under bladene. Navnet hasselurt kommer af at blomster minder lidt om hasselnødder.

Hasselurt spreder sig i et forholdsvist langsomt tempo og dyrkes også som prydplante.

Ved formering kan det være en god ide at bære handsker, fordi hasselurt indeholder stoffer, der kan virke irriterende på huden. Planten har en let terpentin-lignende lugt.

Tidligere har rødderne fra hasselurten været anvendt som naturlægemiddel.

Hasselurt plantes helst i jord, der er rig på humus, gerne et skyggefuldt sted

Hasselurt er udbredt i Mellemeuropa, Østasien og Nordamerika som skovbundsplante i blandede løvskove og kalkbrud.  Den stedsegrønne hasselurt er kendetegnet ved sin korte og krybende jord-stok, der ligger lige under jordoverfladen. Det botaniske navn for hasselurt er Asarum Europaeum, og den er ud af slægt i slangerodfamilien, også kaldet Aristolochiaceae.