PlanteCenter Fyns logo

Et helt fantastisk projekt i Uganda

Uganda Sponsorbørn

PlanteCenter Fyn har igen i år valgt at støtte et helt fantastisk projekt i Uganda, hvor den danske ildsjæl Berit Lund knokler for at give bedre vilkår for børnene. Blandt andet støtter Berit en skole for handicappede børn, ChiFU. Skolen rummer børn med mange forskellige grader af handicap og på nuværende tidspunkt går der 16 børn på skolen.

Sideløbende med ChiFU drives der en skole for børn uden fysiske eller mentale udfordringer, ABC-skolen. 

I Uganda anses det for skamfuldt at få et handicappet barn, og ofte rejser manden fra familien, hvis der bliver født et barn med handicap. Dette lægger et stort pres på moderen, som skal forsørge både sig selv og en flok børn. Ofte er der på ingen måde mad nok til, at alle kan blive mætte hver dag, og det er svært for moderen at prioritere, at børnene kommer i skole og får en uddannelse, så de en dag kan forsørge sig selv. 

Ingen af skolerne er kostskoler, så børnene skal møde op i skole hver morgen, og nogle få af dem vil blive transporteret hjem efter endt skoledag. 

På skolen får de undervisning og et frokostmåltid. For flere af børnene vil det være dagens eneste måltid mad. 

Undervisningen består både af boglige og praktiske fag. Skolen gør meget ud af, at børnene lærer at forsørge sig selv, blandt andet ved at lære at sy, lave mursten eller dyrke afgrøder. 

Det koster lidt for familierne, at børnene går i skole. Nogle af Berits indsamlede penge går til, at børnene overhovedet kommer i skole, da familierne ikke har de fornødne ressourcer til det. 

Lige nu arbejdes der på et projekt, som rammer plet i mit gartner-hjerte. På handicap skolen ChiFU drømmer de om, at der kan blive indsamlet nok penge til, at de kan købe et stykke jord på 4.000 m2 , der ligger i nærheden af skolen. Dette stykke jord vil koste skolen 30.000 kroner.

På det stykke jord skal børnene lære at dyrke mere bæredygtige afgrøder, som de kan høste fra flere år i træk i stedet for kun at dyrke etårige afgrøder, såsom majs og korn. 

Skolen drømmer om, at de både kan blive selvforsynende og samtidig kan dyrke nok afgrøder til at kunne sælge på markedet og på den måde bidrage til udgifter på skolen. 

Ønsket er blandt andet at dyrke citrus, avocado og mango træer. Træ til brænde står også meget højt på ønskesedlen, så skolen ikke skal ud at skaffe brænde til tilberedelse af mad og opvarmning. En af fordelene ved at satse på træer og buske er, at skolen kan høste fra dem igen og igen. 

På sigt vil skolen gerne kunne tilbyde forældre til børnene at komme på skolen og lære om at dyrke egne afgrøder i for eksempel krukker, så det kan bæres ind om natten i ly for geder og andre dyr. 

I Uganda har de været hårdt ramt af Covid-19, hvor der har været forbud mod at tage hjemmefra. Dette er også gået ud over børnenes skolegang, og en del af de penge, Berit har samlet ind, er gået direkte til de berørte børn og familier. For Berit er det vigtigste at få børnene i skole, og når tingene ikke fungerer i hjemmet, så kommer børnene heller ikke i skole. 

I uge 11 og 12 støtter PlanteCenter Fyn med 50 kroner, hver gang der bliver købt en pose blomsterfrø, og pengene går ubeskåret til Uganda Sponsorbørns projekt med at starte den højt ønskede plantage op. 

Du kan se blomsterfrøene her

Venlig hilsen

Stig Pedersen

Indehaver af PlanteCenter FynØnsker du at vide mere om dette unikke projekt, kan du benytte oplysningerne herunder:

UGANDA SPONSORBØRN SIDEN 2004. V/ BERIT LUND, TLF. 20340612, E-MAIL UGANDASPONSOR@GMAIL.COM.