Grundlæggende beskæring

Beskæring

Det er vigtigt, at vi husker, at vi ikke beskærer træer og buske for deres skyld, men for vores egen. På nær de tilfælde, hvor der er tale om sygdom eller en fysisk skade på planten.

Grunden til at vi beskærer, er enten for at få udseende, form eller højde til at passe med vores ønsker, eller for at få bedre frugtbæring. Vores frugttræer sætter masser af frugt uden at vi blander os, men med den rigtige beskæring, kan vi få større og sødere frugter.

Med det i mente, kan vi begynde på den grundlæggende beskæring.

 

Vi starter med et par grundregler:

Værktøj til beskæring af frugttræer

Det er af stor betydning, at du bruger det rigtige værktøj. Hvis du finder det værktøj, der passer til opgaven, bliver det nemmere for dig, og der bliver mindre skade på træet.

En motorsav, som du anvender til at tage små grene, flosser såret og giver meget større risiko for skader på andre grene.

En alm. beskæresaks, som du benytter til en stor gren, ødelægger området omkring indgrebet. Det gør samtidig arbejdet unødvendigt hårdt for dig, og giver en hård belastning af hånd og underarm.

Men hvad har du så brug for? En meget stor del af den almindelige beskæring kan klares med en god beskæresaks, suppleret med et ørnenæb til de lidt større grene. Skal du have lavet store indgreb, skal du også bruge en grensav.

Hvis du skal have en beskæresaks, kan det godt betale sig at investere i en god kvalitet. Den mest brugte saks hos de professionelle gartnere er ‘Felco’. Den koster lidt mere end andre sakse, men hvis du passer på den, så har du den resten af livet. En Felco-saks kan let skilles ad, så du kan rense, smøre og slibe den. Alle dele på en Felco-saks kan udskiftes, så det er ikke nødvendigt at købe en helt ny saks, hvis der skulle gå noget i stykker.

 

Rent og skarpt værktøj til beskæring

Hvis du holder dit værktøj rent og skarpt, er det lettere for dig at lave et godt stykke arbejde.

Et rent værktøj overfører ikke bakterier og sygdomme til det sår, du laver på træet. Det har stor betydning i helingsprocessen af såret.

Et skarpt værktøj laver et ’renere’ snit uden at flosse såret, det gør sår-overfladen mindre, og giver derfor mindre tab af safter, samt mindre overflade, hvor sygdomme og svampesporer kan lande. Det gør, at dit træ hurtigere vil kunne lukke såret, og chancen for infektion er betydelig mindre.

Næsten alt vi gør på planterne kan sammenlignes med vores krop. Vi vil også gerne have, at hvis der skal skæres i os, så skal værktøjet gerne være skarpt og rent.

Så meget må du klippe af, når du beskærer et frugttræ

Det er aldrig en god ide at klippe mere end 30 % af gren-massen af. Det at blive beskåret hårdt, vil få træet til at reagere kraftigt. Der skal altid være balance i størrelsen af roden og størrelsen på toppen.

Hvis der kommer ubalance i dette forhold, i forbindelse med en kraftig beskæring, vil træet prøve at genetablere forholdet. Det sker oftest ved at lave en nødløsning, der hedder vanris. Det er træets måde at få lavet en masse nye blade, så forholdet mellem rod og top bliver rettet. Vanris er tynde lodrette grene. De sidder ofte tæt på den beskæring, der er lavet, og de sidder altid meget tæt samlet.

Måden den nye gren (vanris) sidder hæftet på træet, er ikke ret god. Det betyder, at hvis man lader sådan en gren sidde, og der kommer vægt på grenen, vil den have tilbøjelighed til at knække af. Det sker oftere ved frugttræer, hvor belastningen ved god frugtsætning er stor. Disse vanris skal klippes af.

Hvis du har et træ, der skal beskæres kraftigt, så fordel indgrebet over 2-3 år.

 

Her skal du starte beskæringen af dit frugttræ

Det første du skal klippe af er:

 • Syge og døde grene
 • Grene der har sår
 • Grene der gnaver op ad hinanden, så der vil komme sår
 • Grene der vender ind imod centrum af træet
 • Grene sidder meget tæt
 • Grene der har skarpe grenvinkler

 

Herefter kan du begynde at forme træet efter dine ønsker. Det er bedre at lave færre, lidt større snit. De vandrette grene bærer mere frugt end de lodrette. Det kan være godt, at tage med i overvejelsen.

 

Grene skal klippes ved en forgrening, eller klippes helt af. Når du klipper, er det vigtigt, at du klipper ind til grenkraven, uden at klippe ind i grenkraven. Grenkraven er den ring, der sidder som en krave ved basis af grenen.

 

Her skal snittet lægges, når du beskærer dit frugttræ

 

Beskærings-tidspunktet er endnu en af de ting, der bliver snakket meget om.

Førhen var det almindeligt, at alle små husmænd og landmænd havde en lille lund med frugttræer. Det var en af de ting, der gjorde at man kunne være selvforsynende. Det tidspunkt, hvor der var bedst tid til at beskære, var om vinteren. Traditionen med vinterbeskæring hænger stadig ved i mange kredse, selv om alt nyere forskning viser, at træerne er meget hurtigere til at lukke deres sår, hvis de bliver klippet i sensommeren.

Det at såret hurtigere lukker, har stor betydning for, hvor stor risiko der er for at svampe og sygdomme kan nå, at angribe træet. Samtidig er der langt større tilbøjelighed til vanris, hvis der beskæres, når der ikke er blade på træet

 

Hvornår er det bedst at beskære?

Der er stor forskel på de forskellige frugttræer, hvad angår vigtigheden af at beskære på det rigtige tidspunkt. For æble og pære er det bedst med beskæring i juli, august, september. Men det kan også lade sig gøre på andre tidspunkter. Dog aldrig i frostvejr eller omkring blomstring. 

For blommer og kirsebær er juli, august eller september den eneste rigtige periode. Blommer og kirsebær er med i den gruppe af træer, der bliver kaldt ’blødere’. Det er træer, der har en meget tidlig saftstigning, og dermed risikerer, at have et voldsomt saft-tab, og være længe om at hele deres sår, hvis de bliver beskåret på det forkerte tidspunkt.

Bløder-gruppen består af alle frugttræer med en sten i, bl.a.  kirsebær, blomme, fersken, nektarin og mirabelle. Med i gruppen af blødere er også:

 • Japansk kirsebær
 • Valnød
 • Vindrue
 • Ægte kastanje
 • Ahorn
 • Morbær
 • Hjortetakstræ
 • Kiwi
 • Solbær
 • Ribs
 • m.fl.

Hvis du har nogle af disse planter i haven, så vær meget opmærksom på, hvornår du beskærer dem. Hvis du er i tvivl, så spørg, der hvor du køber dine planter. Hellere spørge en gang for meget, end at lave skader på dine træer.

 

Sådan griber du beskæringen af havens frugttræer an

Når man gerne vil beskære sine frugttræer, er det vigtigt, at du først finder ud af, hvad dit mål er. Vil du gerne have, at træet får en bestemt form, er der sygdom i træet, eller er det for at få bedre frugter. Når du har et mål med din beskæring, er det nemmere at komme frem til et godt resultat.

Al beskæring starter med at vi tager de grene, der er grene med sygdomme i. Husk at spritte dit værktøj af ofte, så du ikke spreder sygdomme og svampesporer.

Derefter tages de grene, der er skadet. Det kan være knækkede grene, eller grene der gnaver op ad hinanden, og derfor har fået sår.

Så kommer turen til de grene, der krydser ind over centrum på træet, og som derfor har stor sandsynlighed for at komme til at gnave på andre grene.

Nu er det tid til at begynde at forme træet. Tag et par enkelte grene, og træd så tilbage og se træet lidt fra afstand. Tag en gren eller to mere, og træd så tilbage igen. Det er umuligt at danne sig et godt overblik, når du står med hovedet inde i trækronen.

En god beskæring kommer ofte ved, at du klipper lidt den ene dag, og så kigger på træet en dag eller to, og så tager lidt mere, hvis det behøves.

Det er nemmere at tage en gren af, end at sætte den på igen.  ;o)

Husk at du må max. tage 25-30 % af gren-massen af pr. år.

Noget af det, der virkelig kan lære dig noget om, hvordan de forskellige træer reagerer på beskæring er, at kigge på de klip, der tidligere er lavet. Prøv at aflæse, hvorfor de nye grene kommer, der hvor de gør. Det vil give dig uvurderlig erfaring til næste gang, du skal i haven for at beskære.

 

Beskæring af havens frugtbuske

Hos frugtbuskene er der mere tale om udtynding. Som grundregel skal, der tages ca. 20 og 30% af de ældste grene af hvert år. De skal tages 10 til 20 centimeter over jorden, så der bliver plads til nye unge grene.

Mange tager grenene samtidig med at de plukker frugten. Nogle tager beskæringen inden de høster årets frugt, og så tager de frugten af grenene efter de er skåret af. Det er lidt en smagssag. Gør det, som du finder det nemmest.

 

 

Beskæring af vindrue

Vindrue hører med i gruppen af blødere. Det betyder, at hvis man beskærer på det forkerte tidspunkt, så risikerer man, at planten har svært ved at lukke såret, og vil bløde i lang tid.

Sommerbeskæring af alle de grene, der er kommet i år, og som er grønne i barken, kan beskæres hele vækstsæsonen. De grene der er ældre, og brune i barken, skal beskæres om vinteren, gerne i december eller januar. Der er en gammel gartner-regel, der siger, at ’vinen skal beskæres mellem jul og nytår’. Ved vinter-beskæringen gælder det om, at forme planten, så der kommer en eller få stammer, hvor de frugtbærende skud kommer fra. Det vil sige, at alle de grene, der er kommet i løbet af sommeren, skal klippes af, med mindre du er ved at forme en ny stamme.

Vindrue-planten bærer frugt på årsskud. Det vil sige, at det er de grene, der kommer i år (grønt bark), der kommer frugt på. Hvis man ikke holder vindrueplanten lidt nede, vil den hurtigt blive meget stor, og bruge en meget stor del af energien på at lave lange grene, og mange blade. Det går ud over frugtsætningen. Oftest vil der komme rigtig mange vindruer, men de vil med stor sandsynlighed ikke blive ret store, og mange vil ikke nå at modne, fordi de ikke får lys pga. de mange blade.

Som altid, når det gælder beskæring, så er der mange meninger. Jeg har i mange år brugt denne metode: Hvert årsskud må kun få én klase vindruer. Den lille nye klase er nem at se. Efter den lille frugt, må der kun komme 2 blade. Herefter skal grenen klippes/knækkes. Der går ikke længe, før der vil komme et lille nyt skud, så det er vigtigt at holde øje med planten jævnligt, så man kan holde mængden af blade nede. Det gælder selvfølgelig specielt, når planten står i drivhus, hvor der er ekstra fart på væksten. I drivhuset er det også vigtigt,at holde lidt øje med, at der ikke er for mange blade, der klistrer sig op i mod glasset, i det varme og fugtige miljø, kan der hurtigt udvikle sig svamp.

 

 

Rigtig god fornøjelse i din have