PlanteCenter Fyns logo

Ahorn / Løn - Acer

Acer, Løn og Ahorn, er særdeles flotte prydtræer, der er meget populære. Bladvækstens form og frugter er meget dekorative, og minder i høj grad om hinanden, selvom der er forskel på Løn og Ahorn. Når du vælger Acer prydtræer til haven, får du meget flotte og robuste, løvfældende træer med smuk bladmosaik. Prydtrææer af Acer-slægten vil med tiden danne god skygge. Ahorn og Løn er let dyrkelige, og fås i flere spændende, varierede sorter.

Produkter

Den spændende Acer-slægt

Acer-slægten er stor og både Ahorn og Løn tilhører denne spændende slægt. Begge typer af træer har stor prydværdi og vil give et flot udtryk i haven. Der findes mange spændende sorter at Ahorn og Løn med blade i meget forskellige kulører. Måske vil et flot Brogbladet Spidsløn være helt perfekt i din have, med sine flotte grønne og hvide blade. Eller måske foretrækker du Rødbladet Spidsløn eller Ildløn med flotte røde kulører. 

Løn vs Ahorn -  sådan kender du let forskel

Løn og Ahorn minder meget om hinanden. Begge træ-typer er lette at dyrke, og står i flot i haven. Lønnens vækst er lidt mindre kraftig end Ahornens, og bladene er mere tilspidsede. Lønnen kan kendes på at dens blade indeholder hvid mælkesaft. Du kan også se forskel på de to Acer-arter, ved at se på frøene. Begge frø er propel-lignende og indeholder to nødder. De adskiller sig fra hinanden ved vinklen mellem vingerne. Lønnens frø har en 180 graders vinkel, mens Ahornens frø har en vinkel på 90 grader.  

Har du et ældre træ i haven, hvor du gerne vil vide om der er tale om Løn eller Ahorn, kan du også holde øje med blomstringen. Blomstrer træet før Løvspring, er det Løn. Blomstrer træet efter Løvspring er det Ahorn, du har i haven. 

Løn - Acer Platanoides - løv, blomster og frugter

Lønnetræer er kraftige og tætte med opret grenvækst. Den unge Løns krone er flot kegleformet, mens den mere aldrende løn får en mere afrundet krone. Fuldt udvokset vil Løn kunne blive omkring 20 meter højt. Barken er glat og har lyse striber. Løn danner tæt løv, der giver god skygge. Bladene er modsatstillede og håndlappede, og ligner i høj grad Ahornens blade. Dog er de noget mere spidse. Lønnetræet er et meget dekorativt solitærtræ med meget smuk bladmosaik. 

Lønnen blomstrer først i en alder af 25 år. Når lønnen blomstrer bærer den meget nydelige gule blomsterskærme,  der med årene vil få en meget flot citrongul kulør. Løn blomster før løvspring, og mange insekter er glade for blomsternes nektar.  I efteråret vil lønnetræet bære vingede nødder. Nødderne er placeret parvis i en lille propel, der let snurrer og føres omkring af vinden. 

Sådan placerer og planter du Løn

Løn trives godt i det danske klima og vokser fint i de fleste jordtyper. Dog er lønnen ikke så velegnet, hvis du bor nær Vestkysten. Du kan plante løn i almindelig god havejord, og placere træet, hvor du ønsker. Blot jorden ikke er for våd. Vil du gerne lave en flot, læ-dannende beplantning, er løn også en god plante at vælge. Mange steder vil du kunne finde løn som parktræ eller i flotte alléer. Det er godt at være opmærksom på at Lønnes rødder er højtliggende. Derudover er Løn en hårdfør prydplante, der fint tåler beskæring. 

Anvendelse af løn

I dag er løn først og fremmest højt værdsatte prydtræer i haver og parkanlæg. Men som et naturligt udbredt dansk træ, har lønnen også tidligere haft stor nytteværdi. Lønnens ved har en meget fin lys farve. Træet er velegnet til at lave møbler og lignende til brug indendørs.Træet er tidligere også blevet anvendt til at lave akustiske instrumenter af. I Canada og Nordamerika er løn også anvendt som ‘sukkerløn’, hvor man tapper den søde saft fra træet.  

Løn er hjemmehørende i Danmark

Løn kaldes også Spidsløn eller Tandbladet Løn, og minder af udseende meget om Ahorn.  Lønnetræet har vokset i den danske natur i ca. 6000 år, så Lønnen kan siges at være hjemmehørende i den danske natur. Løn kan findes vildtvoksende i blandet løvskov og i krat. 

Løn er i dag særligt udbredt på Bornholm i øerne, samt i Østjylland. Nær Vesterhavet trives lønnen sjældent så godt. 

Ahorn - Acer Pseudoplatanus  - løv, blomster og frugter

Ahorn er ligesom Løn et træ med stor prydværdi. Mange kender nok Ahorntræet.  Et Ahorntræ vokser med god hastighed og danner en flot og meget dekorativ mosaik af blade. Ahorn har flotte femlappede, modsatstillede blade- Arhornens løv meget betagende mørk i farven på den øverste side, mens bladets underside er mere lys. 

Med en Ahorn i haven, har du et prydtræ med en meget imponerende og nydelig, bred hvælvet krone. Ahorn blomstrer med lange blomsterklaser i grøn-gule farver efter løvspring.

Ahorns frugter er nødder. Nødderne sidder samlet parvis, i små propeller, der let snurrer rundt og spredes af vinden.  Ahorns bark er gråbrun og glat, og skaller på ældre træer. 

Anvendelse af Ahorn

Man kan finde gamle, smukke Ahorn som solitær-træer i parker, herregårdshaver og alléer, hvor der kommer til deres fulde ret. Mindre og yngre, spændende sorter af Ahorn er at finde i bl.a. villahaver og parcelhushaver.

Ahorn har en en kraftig vækst, og danner meget flot lyst og stærkt ved. Træet bliver anvendt til Ahorn-planker, f.eks. til gulve eller sider på skuffer. Ahorns ved er også tidligere blevet anvendt til at lave forskellige instrumenter, møbler og køkkenredskaber af. Faktisk kan det glinsende ved også bearbejdes til flotte træ-skulpturer.

Ahorn i Danmark

De første Ahorn-træer i Danmark blev indført fra Tyskland. Vi har haft Ahorn i Danmark siden midten af 1700-tallet. Ahornen er altså ikke hjemmehørende i den danske natur, sådan som Lønnetræet er det. I dag er Ahorn udbredt i hele landet. Et Ahorntræ kan fuldt udvokset opnå en højde på 30 meter. Ahorntræet kan blive gammelt. Ofte fældes Ahorntræer, når de er 60-100 år gamle. Men faktisk kan de blive op mod halvandet hundrede år gamle. Det oprindelige danske ord for Ahorn er ‘Ær’, mens ‘Ahorn’ er tysk. Dog kender mange ikke det oprindelige danske ord længere. 

Sådan placerer og planter du Ahorn

Ahorn trives i almindelig, god næringsrig muldjord. Ahorn trives godt på en placering i sol, men du kan også godt plante Ahorn, hvor der er halvskygge, så længe jorden ikke er for fugtig. Ahorn er tolerant overfor vind, og får sjældent skader af frost. 

Ahornsirup

I Canada anvender man Ahorntræerne til produktion af Ahornsirup. Man kalder ligefrem Ahorn, for træer, der græder søde tårer.